Tabbabar

Dhis xirfadahaaga oo beddel xirfadaada shaqo

Websaydhka Healthcare Training for ME wuxuu leeyahay fursado tabbabar shaqo oo loogu talagalay daryeelka tooska ah iyo shaqaalaha caafimaadka habdhaqabka. Baro xirfado cusub oo kaa caawin doona inaad u guurto xirfad shaqo oo kale.

Justin Dyer
Sida caadiga ah tababbarka aasaasiga ah waxaa bixiyaa oo kharashkana dhiibo loo shaqeeyaha marka qof la shaqaaleysiinayo, inta badan hay’adaha ayaa lacag kugu siin doono wakhtigaaga. Waxaan sidoo kale ka faa’ideystay barnaamijka magdhawga shaqaalaha si aan u helo shahaadada koowaad ee jaamacadda Dhammaan tababaradayda iyo dib-u-ansixinta waxaa bixisay shirkadda.
Justin D.

Xiriirinta Goobaha Dhinac saddexaad

Waxaad ka tagaysaa website-ka Daryeelida ME oo laguu wareejinayo degel dhinac saddexaad ah. Fadlan ogow, ma lihin ama ma cusboonaysiinno goobta laguu wareejinayo. Qaar ka mid ah waxa ku jira goobta ayaa laga yaabaa in aanay cusbayn.