Những câu chuyện thật

Làm việc siêng năng. Tận tụy. Vị tha.

Lắng nghe câu chuyện của họ

Không ai hiểu về thực tế, ý nghĩa và thách thức của công việc chăm sóc trực tiếp hay sức khỏe tâm thần rõ hơn những người đã làm trong các lĩnh vực này.

“Những câu chuyện thật” là tiếng nói của nhân viên chăm sóc trực tiếp và sức khỏe tâm thần, nơi họ chia sẻ cảm nhận của họ.

Thông qua video và các bài viết, bạn sẽ được nghe về kinh nghiệm của họ và tìm hiểu thực tế khi làm việc trong những lĩnh vực này.

Nếu bạn muốn kể câu chuyện của chính mình, hãy liên hệ với chúng tôi.

Người phụ nữ và người đàn ông làm người tuyết

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Bạn đang rời khỏi trang web Chăm sóc tôi và được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý, chúng tôi không sở hữu hoặc cập nhật trang web mà bạn đang được chuyển hướng đến. Một số nội dung trang web có thể không được cập nhật.