Đào tạo

Xây dựng kỹ năng và thay đổi sự nghiệp của bạn

Trang web Healthcare Training for ME cung cấp các cơ hội đào tạo việc làm cho các nhân viên chăm sóc trực tiếp và sức khỏe tâm thần. Học những kỹ năng mới giúp bạn chuyển hướng sang một nghề nghiệp khác.

Justin Dyer
Thông thường, người sử dụng lao động sẽ cung cấp và trả tiền cho các chương trình đào tạo cơ bản được khi tuyển dụng và phần lớn đại lý sẽ trả lương cho thời gian bạn tham gia đào tạo. Tôi cũng đã tận dụng chương trình hỗ trợ nhân viên để lấy bằng cử nhân của mình. Tất cả các khóa đào tạo và tái cấp chứng chỉ của tôi đều được công ty chi trả.
Justin D.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Bạn đang rời khỏi trang web Chăm sóc tôi và được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý, chúng tôi không sở hữu hoặc cập nhật trang web mà bạn đang được chuyển hướng đến. Một số nội dung trang web có thể không được cập nhật.