Con đường sự nghiệp

Có phải bạn đang cảm thấy mông lung về thứ mình đang tìm kiếm trong bước tiếp theo của sự nghiệp?

O*NET Interest Profiler là một công cụ cung cấp các lựa chọn nghề nghiệp dựa trên câu trả lời của bạn về sở thích và mức độ kinh nghiệm làm việc.

My Next Move là một công cụ tương tác mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu thêm về các lựa chọn nghề nghiệp. My Next Move có các video giúp bạn tìm hiểu về từng nghề nghiệp, trang web cũng cung cấp các mô tả công việc, kỹ năng yêu cầu, mức lương và nhiều thông tin khác cho hơn 900 công việc. Tìm nghề nghiệp thông qua tìm kiếm từ khóa hoặc bằng cách duyệt qua các ngành sử dụng nhiều loại lao động khác nhau.

Nếu bạn đã có ý định về bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình, hãy nhấp vào một chức danh công việc bên dưới để tìm hiểu thêm về các kỹ năng, mức lương của công việc đó và nhiều thông tin khác.

Bạn vẫn còn băn khoăn? Hãy gọi điện, gửi email, trò chuyện hoặc truy cập Maine CareerCenter để nói chuyện trực tiếp với Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp!

Bằng thạc sĩ

Bằng cử nhân

Bằng cấp liên kết

Chương trình chứng chỉ

Các chương trình không cần chứng chỉ

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Bạn đang rời khỏi trang web Chăm sóc tôi và được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý, chúng tôi không sở hữu hoặc cập nhật trang web mà bạn đang được chuyển hướng đến. Một số nội dung trang web có thể không được cập nhật.