Slide
Privacy Policy

Khách truy cập vào trang web Caring for ME rất quan trọng đối với chúng tôi. CaringforME.org không ghi lại thông tin cá nhân của bạn nếu không được bạn cho phép.

Thu thập thông tin

CaringforME.org tự động thu thập một số thông tin khi bạn xem hoặc tìm kiếm trên các trang web của chúng tôi. CaringforME.org chỉ thu thập thông tin cần thiết để điều chỉnh thông tin liên lạc và theo dõi kết quả việc làm lâu dài. Thông tin được thu thập bao gồm:

  • Ngày và giờ bạn truy cập.
  • Thông tin về loại trình duyệt và hệ điều hành của bạn.
  • Các phần của trang web mà bạn đã truy cập.
  • Địa chỉ Internet của máy tính bạn dùng và trang web đã đưa bạn đến với chúng tôi.
  • Các cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập nếu bạn đã sử dụng trang tìm kiếm để tìm chúng tôi.

CaringforME.org không bao giờ tự động thu thập các thông tin như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại của bạn. Lưu ý rằng để nộp đơn ứng tuyển cho việc làm hoặc chương trình đào tạo thông qua các trang web đối tác của CaringforME.org, bạn có thể sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin này là tự nguyện và tuân thủ Chính sách bảo mật tương ứng của mỗi trang web. Chúng tôi không sử dụng hoặc đặt phần mềm gián điệp trên máy tính của bạn.

Biểu mẫu trực tuyến

Mọi thông tin bạn cung cấp trong quá trình điền biểu mẫu trực tuyến sẽ được coi là tự nguyện. Thông tin này sẽ được xử lý giống như mọi thông tin cung cấp cho nhà tuyển dụng tiềm năng hoặc cho một khóa đào tạo. Thông tin này có thể sẽ được chia sẻ với cơ quan nhà nước để có thể xử lý đúng quy định.

Biểu mẫu được gửi qua CaringforME.org có thể sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian. Việc này sẽ cho phép chúng tôi phản hồi yêu cầu, chuyển tiếp đến cơ quan thích hợp hoặc cung cấp phản hồi giá trị để giúp cải thiện trang web. Xin lưu ý rằng theo luật Maine, địa chỉ e-mail là hồ sơ công khai và do đó cần được kiểm tra công khai.

Đăng ký thông báo qua email

Khi bạn cung cấp địa chỉ email của mình thông qua các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email đó để thông báo cho bạn về nội dung trên CaringforME.org mà bạn đã đăng ký. Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu của bạn, cũng như sẽ không chia sẻ dữ liệu đó với bên thứ ba không thuộc CaringforME.org hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn có thể chọn ngừng nhận email từ chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối email nhận được, trả lời người đã liên hệ với bạn hoặc gửi email tới healthcaretrainingforme@maine.gov và yêu cầu được xóa khỏi danh sách gửi thư.

Cookie

CaringforME.org sử dụng cookie cho một số loại dịch vụ trực tuyến. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được thiết lập bởi một trang web, được lưu trữ bởi trình duyệt web của bạn và được gửi trở lại trang web khi bạn truy cập lại. Cookie cũng lưu trữ thông tin do bạn cung cấp và tạo điều kiện cho các dịch vụ phức tạp và tùy chỉnh. Tính năng “trợ giúp” trong trình duyệt sẽ hướng dẫn bạn cách tắt cookie. Cookie giúp bạn tận dụng nhiều dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi khuyên bạn nên cho phép trình duyệt web của mình sử dụng chúng.

Cookie cho phép chúng tôi biến các dịch vụ trực tuyến phức tạp trở nên dễ dàng hơn với người dùng. Chúng tôi sử dụng chúng để giúp bạn bớt phiền toái khi phải nhập lại thông tin đã cung cấp. Khi sử dụng theo cách này, cookie sẽ bị xóa khi bạn rời khỏi trang web.

Cookie cũng cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh. Trong những trường hợp này, một cookie được lưu trữ vĩnh viễn trên trình duyệt web của bạn để cung cấp cho chúng tôi thống kê về các lượt truy cập lặp lại. Cookie này sẽ không lưu trữ dữ liệu nhạy cảm.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web – bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/. Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Công bố công khai

Trừ khi được bảo vệ đặc biệt theo luật liên bang hoặc tiểu bang, mọi thông tin được cung cấp có thể được công bố hoặc kiểm tra công khai. Vui lòng tham khảo 1 MRSA Chương 13 để biết thêm thông tin về hồ sơ công khai và các trường hợp được phép công bố.

Thông tin không chính xác

Thông tin trình bày trên trang web CaringforME.org thay mặt cho các cơ quan nhà nước. Nếu bạn thấy thông tin đã lỗi thời hoặc sai sót, vui lòng liên hệ healthcaretrainingforme@maine.gov. Không cung cấp bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào, chẳng hạn như thông tin cá nhân của bạn, khi bạn liên hệ với chúng tôi để chỉnh sửa dữ liệu không chính xác. Việc chuyển giao an toàn loại thông tin này sẽ được sắp xếp sau nếu cần thiết.

Thông tin liên lạc

Để đưa ra nhận xét về trang web CaringforME.org hoặc về Tuyên bố bảo mật này, hãy liên hệ healthcaretrainingforme@maine.gov.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Bạn đang rời khỏi trang web Chăm sóc tôi và được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý, chúng tôi không sở hữu hoặc cập nhật trang web mà bạn đang được chuyển hướng đến. Một số nội dung trang web có thể không được cập nhật.