Slide
Events

Tìm hiểu các thông tin mới mới trong lĩnh vực chăm sóc trực tiếp và sức khỏe tâm thần. Tìm một công việc mới trong khu vực của bạn. Kết nối với các nguồn lực để giúp bạn phát triển trong sự nghiệp của mình. Trang này sẽ chia sẻ các sự kiện tuyển dụng như hội chợ việc làm, hội thảo, v.v. Hãy ghé thăm thường xuyên để tìm các sự kiện trực tuyến hoặc trực tiếp gần bạn hoặc tham gia trang Facebook của chúng tôi để luôn được cập nhật!

Các sự kiện sắp tới

Sự kiện trực tuyến: Tìm kiếm sự nghiệp lý tưởng của bạn trong lĩnh vực chăm sóc trực tiếp và sức khỏe tâm thần

Thời gian: 12:00 trưa ngày 22 tháng 6 năm 2022 theo Giờ miền Đông (Hoa Kỳ và Canada)

Chi tham dự: MIỄN PHÍ!

Description: Bạn có phải là người đồng cảm, giàu lòng trắc ẩn và muốn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của ai đó không? Tham gia sự kiện trực tuyến LIVE với thời lượng gần một giờ để tìm kiếm nghề nghiệp lý tưởng trong lĩnh vực chăm sóc trực tiếp hoặc sức khỏe tâm thân phù hợp với mối quan tâm của bạn. Các chuyên gia sẽ giới thiệu những cách để tạo dựng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe viên mãn, cung cấp thông tin cho bạn về các cơ hội đào tạo và tài nguyên mới nhất, đồng thời hướng dẫn bạn trong các bước tiếp theo. Sự kiện đông đúc này sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu và đem đến cho bạn một kế hoạch nghề nghiệp. Sự kiện sẽ được ghi hình và đăng trên trang web này sau khi kết thúc.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Bạn đang rời khỏi trang web Chăm sóc tôi và được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý, chúng tôi không sở hữu hoặc cập nhật trang web mà bạn đang được chuyển hướng đến. Một số nội dung trang web có thể không được cập nhật.